Universet

Universet
Universet begyndte for ca 15 milliarder år siden. Big bang teorien siger at det hele begyndte da ingenting eksploderede og blev til universet. Grundstofferne helium og brint var de eneste bestandele af det nyfødte univers.
Stjernedannelser begyndte at forekomme i skyer, der havde opnået masse nok til at trække sig sammen. Grundet enormt tryk starter der en fusionsreaktion i stjernens indre. Et biprodukt af fusionsreaktionen er det periodiske systems andre grundstoffer.
Ved slutningen af stjernens levetid eksploderer den i en nova og slynger sin masse ud i rummet. Dette kan føre til at andre gasskyer opnår kritisk masse og nye stjerner og planetsystemer kan dannes.
Det er for nylig blevet foreslået at evolutionens principper gælder for universets udvikling såvel som jordens.
Hvis det er tilfældet, så kan det hænde at vi har fundet det grundlæggende princip bag fremdrift.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Kosmologi — Studiet af universet, dets struktur og oprindelse. Den moderne kosmologi har sin oprindelse i den amerikanske astronom Edwin Hubble, som i 1920 erne viste at afstanden mellem galakserne øges. Dette blev gjort på baggrund af observationer… …   Danske encyklopædi

  • Johan Christian Johnsen — (23 July 1815 2 February 1898) was a Norwegian politician. He was elected to the Norwegian Parliament in 1848, 1851 and 1854, representing the constituency of Stavanger. He worked as a merchant in that city.… …   Wikipedia

  • Blaise Pascal — (19. juni 1623 1662), fransk matematiker og fysiker, som lagde grunden for moderne sandsynlighedsteori. Han formulerede Pascal s love om tryk og opfandt den hydrauliske presse. Pascal udførte et pionerarbejde indenfor sandsynlighedsteorien og… …   Danske encyklopædi

  • Fred Hoyle — Sir Fred Hoyle (24. juni 1915 20. august 2001) var engelsk astronom og tilhænger af teorien om, at universet stadig udvider sig samtidig med, at der dannes nyt stof i samme forhold. Indirekte var han med til at opfinde termen Big Bang igennem en… …   Danske encyklopædi

  • Isaac Newton — (25. december 1642 31. marts 1727), engelsk matematiker, fysiker og astronom, som blandt andet formulerede love omkring tyngdekraften, massetiltrækning og legemers bevægelse. I sit værk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687), som… …   Danske encyklopædi

  • Ra — Det gamle Egypten havde mange forskellige guder, og faraoerne blev anset som personificeringer af guder. Ra var solguden i Heliopolis samt øverste dommer. Andre guder, der søgte almindelig anerkendelse, forbandt deres navn med hans, for eksempel… …   Danske encyklopædi

  • baggrundsstråling — bag|grunds|strå|ling sb., en (naturlig stråling fra Jorden el. universet) …   Dansk ordbog

  • kosmisk — kos|misk adj., itk. d.s., e (som vedrører universet) …   Dansk ordbog

  • kosmos — kos|mos sb., set (verdensrum; universet betragtet som en ordnet helhed) …   Dansk ordbog

  • makrokosmos — ma|kro|kos|mos sb., set (meget omfattende helhed; universet) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”